Hanneke Vukkink

EMDR

EMDR is een methode die de laatste jaren veel in opkomst is. Het is een behandelmethode om nare, schokkende, emotionele ervaringen te verwerken. Tevens kan het effectief zijn tegen bijvoorbeeld angstklachten, chronische pijn of als deel van een therapie bij een negatief zelfbeeld.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Door middel van handbewegingen voor de ogen (vandaar de naam) wordt de hersenactiviteit gestimuleerd: linker naar rechterhersenhelft en andersom. Tegenwoordig wordt meer gebruik gemaakt van zachte klikjes via een koptelefoon.

EMDR kan een intensieve, maar vaak korte therapie zijn. Concentratie op de nare ervaring is nodig om vervolgens versneld te verwerken.
EMDR gaat uit van ‘geheugennetwerken’. Een niet verwerkte gebeurtenis of een stapeling van nare herinneringen maakt je extra alert. Soms reageer je verschrikt op een gezicht of een houding van iemand, die lijkt op iets of iemand uit het verleden. Of alleen een geluid kan al voldoende zijn om het oude, akelige gevoel naar voren te laten komen. Alsof het weer opnieuw gebeurt.

EMDR werkt op oude, maar ook op de daarop volgende ervaringen. Het ruimt letterlijk mooi op in de hersenen.
Je verwerkt en integreert niet alleen de bestaande klacht, maar ook alle hiermee geassocieerd geraakte ervaringen en ‘triggers’. Het is ook wetenschappelijk aangetoond dat veel mensen baat hebben bij deze methode.