Hanneke Vukkink

Uitgangspunten

Integratieve therapie is een oplossingsgerichte manier van werken, waarin veel gebruik gemaakt wordt van hypnose (trance). Het uitgangspunt is dat alle mogelijkheden en talenten uniek zijn. Talenten worden onder meer ontwikkeld door de omstandigheden waarin je opgroeit en de mogelijkheden die er zijn. Het kan zijn dat je de eigen talenten minder effectief  gaat gebruiken, bijvoorbeeld door veranderende omstandigheden, of behoefte aan eigen groei. Wat eerst nog zinvol leek kan later tegen gaan werken.

Centraal staat de vraag: welke hinder ondervind je in het hier en nu van zaken uit het verleden. Hierbij gaat het niet alleen om denkbeelden en handelen (gedrag)te veranderen, maar het gaat er vooral om dit in verbinding te doen met voelen.

Door het gebruik van verschillende werkvormen ontstaat  bewustwording van eigen patronen. Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Er komt inzicht, acceptatie en verwerking. Denken, voelen en handelen worden geïntegreerd.

Integratieve therapie gaat er vanuit dat de oplossingen binnen iemands eigen vermogen liggen. Alleen de cliënt zelf weet de weg om te komen tot optimaal gebruik maken van eigen unieke talenten.

Gebruik van trance in de therapie heeft een diepere doorwerking op verschillede bewustzijnslagen.