Hanneke Vukkink

Regressie

Regressie is in het algemeen het terugkeren naar een vroeger stadium. Vaak treedt regressie op bij het verwerken van negatieve emoties en gevoelens.

Regressie kan soms spontaan ontstaan door bepaalde geuren, of een geluid dat lijkt op ervaringen uit het verleden. Onverwerkte ervaringen kunnen invloed hebben op problemen in het heden. Het kan jouw gedrag en jouw gedachten patronen beïnvloeden.

In de hypnotherapie wordt regressie gebruikt voor het (her)beleven van oude, onverwerkte gevoelens en emoties die verbonden zijn met de problemen van nu. Door verwerking kunnen je emoties, jouw gedachtes hierover en je gedrag veranderen.