Hanneke Vukkink

Neuronlinguïstisch Programmeren (NLP)

NLP is een methodiek om patronen te onderzoeken en wordt toegepast voor het verbeteren van communicatie. Binnen de therapie wordt het gebruikt om gedrag, gevoelens en emoties uit te drukken in intenties.

Elk gedrag, of gedachte, heeft een positieve intentie. Bij problematisch gedrag mist dit het beoogde effect of heeft neveneffecten. Je wordt uitgedaagd de positieve intenties te onderzoeken. Het doel is de intentie te behouden, maar het gedrag en gevoelens hierover te veranderen zodat de ongewenste neveneffecten niet meer optreden. Oude belemmerende overtuigingen over jezelf veranderen in meer adequate overtuigingen en een positief zelfbeeld.